1. Maailmassa on kriisejä – sotia, jännitteitä ja ilmastollisia – joiden vuoksi ihmiset pakenevat tai lähtevät etsimään parempaa tulevaisuutta. Eurooppaan tulleet turvapaikanhakijat tulevat maista, joissa on joko sota tai yhteiskunta on muuten toimimaton ja vaarallinen osalle kansalaisista.
  2. Yhdistyneiden kansankuntien jäsenvaltiot – Suomi mukaan lukien – ovat sitoutuneet velvoitteisiin, joiden mukaan ne ovat luvanneet toimia inhimillisen hädän hetkellä.
  3. Eurooppaan ja Suomeen tulleet ihmiset tulevat kriisialueiltaan ja tulleessaan EU-alueelle, he tuovat keskellemme kriisin, joka vaatii hoitamista niiden periaatteiden mukaan, joihin olemme laillisena ja järjestäytyneenä kansankuntana ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenenä sitoutuneet. Kriisi on aina tietoista ponnistelua vaativa poikkeuksellinen tila.
  4. Tässä sitoutumisessa näkyvät suomalaiset perusarvot ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen kunnioitus. Niiden takana on perustava ymmärrys siitä, että hädänalaista ihmistä pitää auttaa.
  5. Tulijat ovat toisenlaisesta kulttuurista. Tämä vaatii molemmin puolin totuttelua. Mukana tulee myös ”karkureita” ja varmasti joitakin rikollisia. Näin on aina, minkä tahansa ihmisryhmän keskuudessa. Onneksi meillä on laillinen ja järjestäytynyt yhteiskunta. Jokainen tulija on ihminen. Tämä ihmisyys yhdistää meitä ja heitä.
  6. On tärkeää, että maassamme on instituutioita, kansalaisjärjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä, jotka ottavat tehtäväkseen välittömän, tehokkaan ja inhimillisen kotouttamisen. Se tehdään silläkin uhalla, että osa kotoutettavista palautetaan tai lähtee itse ajan myötä pois. Kotouttaminen tehdään siksi, että ihmiset, jotka Suomessa ovat tai Suomeen jäävät, tulevat mahdollisimman hyvin perehdytettyä ja vastaanotettua niin, että heistä tulee myös suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin eteen toimivia kansalaisia.
  7. Kun käytetään ilmaisua ”maassa maan tavalla”, on hyvä muistaa, että pohjimmiltaan tämä tarkoittaa suomalaisen oikeusvaltion ja ihmisoikeuksiin sitoutuneen kansakunnan arvojen mukaan toimimista.
  8. ”Maassa maan tavalla” ei tarkoita sitä, että tulijoita kuuluu vihata, kyräillä ja kadehtia, että heidän tulonsa synnyttää syyn vihapuheelle, että heidän asumuksikseen tarkoitettuja tiloja uhataan ja poltetaan. Tällaisen kuvan suomalaisesta ”maan tavasta” voi kuitenkin julkisuuden perusteella helposti saada. Ja tällaisena suomalainen ”maan tapa” saattaa tulijalle näyttäytyä.
  9. Ihmisten kohtaaminen on kovaa työtä. Kaikkein vaikeinta on luopua omista ennakkoluuloista, peloista, uhkakuvista. Se on kuitenkin mahdollista ja siihen pitää tarttua jokaisen
Jaa somessa: