Tämä on skandaali! Minkälainen ajatus mielessäsi syntyy kuullessasi sanan skandaali? Skandaalit paljastuvat median kautta ja ne vaativat yleisönsä. Skandaaleihin liittyy voimakas moraalinen ulottuvuus. Skandaali avaavat tien kenttäoikeudenkäynnille ja mahdollisuudelle kokea moraalista ylemmyyttä. Poliittiset skandaalit johtavat helposti henkilövaihdoksiin vaikkei skandaali itsessään olisi edes rikosoikeudellinen asia.

Raamatun käyttää sana ’skandaali’ (skandalon) silloin, kun puhutaan panettelusta (Ps. 49:20), ansasta (3. Moos. 19:14; Ps. 140:6; Room. 11:9; Ilm. 2:14), viettelyksistä (Matt. 16:23, 18:7-9) tai asiasta, joka herättää pahennusta (1. Kor. 1:22; Room. 9:32-33; 1. Piet. 2:8).

Uskonnolliset käsitykset ovat alttiita loukkauksisille. Uskonnolliset yhteisöt reagoivat herkästi loukkaantumalla, jos niiden perusoletuksia kyseenalaistetaan. Monet rock-lyriikat loukkasivat suomalaisten uskonnollisia tunteita 1980-luvulla. Itse koin, että ne eivät loukanneet niinkään ”Jumalaa, vaan jumalan kuvaa”. (Juice Leskinen)

Varhainen kristinusko omaksui valtakulttuurin käsityksiä muun muassa siinä, ettei käännynnäisiltä vaadittu ympärileikkausta eikä juutalaisten ruokasäädösten noudattamista. On helppo ymmärtää, että jo tämä oli ”skandaali”. Vakaumus Kristuksesta Messiaana, Jumalan voideltuna, oli ymmärrettävästi erityisen loukkaavaa puhetta. Juutalaiseen jumalakäsitykseen ei sovi se, että jostakin ihmisestä voidaan puhua Jumalana.

Juutalaisuuden perinteessä itsessään on myös siemeniä loukkaantumisen ja uudelleen orientoitumisen malleiksi (Jes. 8:14-15; Ps. 118:22). Näihin malleihin varhaiset Kristuksen seuraan lähteneet saattoivat nojautua (Luuk. 2:34; Mark. 12:10; Ap.t. 4:11).

Tämä vanhan ja uuden dialektiikka on elänyt kristinuskon sisällä alusta lähtien. Kun uusi puhkeaa esiin, se väistämättä loukkaa vanhaa. Eikä vain ennen, vaan myös tänään.

Jaa somessa: