Kuka oli ihmiskunnan äiti (meeteer)? Tutkijat voivat määrittää mitokondrio-DNA:n avulla ihmiskunnan kaikkien ihmisten kantaäidin, sillä mitokondrio määrittyy matri- eli äitilineaarisesti. Oletettu kantaäiti eli Afrikassa noin 200 000 vuotta sitten. Hänet on ristitty ”Mitokondrio-Eevaksi”.

Vaikka äidillä (meeteer) ja ’äitilinjalla’ on näin keskeinen rooli ihmiskunnan itseymmärryksen kannalta, on historia kirjoitettu isänlinjaisesti. Historiankirjoitus kytkeytyy julkiseen tilaan, valtaan ja henkilöihin siinä tilassa. Se ei ole ollut naisten paikka.

Tämä käy varsin selväksi myös Raamattua lukiessa. Juutalainen jumalakuva ja siitä juontuva maailmanjärjestys on patriarkaalinen. Vain muutamissa kohden Jumalaa kuvataan äidillisillä – kätilön, synnyttäjän, ruokkijan tai hoivaajan – määreillä (Jes. 66:1-14). Israelin Jumalan suhde kansaan on hieman kuin miehen vaimoon.

Vaikka naisilla tai äideillä ei ole ollut valtaa julkisessa tilassa, ei tarkoita, etteivätkö he tosiallisesti olisi käyttäneet valtaa siinä missä miehetkin (1. Moos. 27:1-29).

Kristinusko peri isänvaltaisen maailman: Jumala on Isä ja Jeesus on poika. Samalla jotakin patriarkaatin ytimestä kuitenkin murtuu. Jeesuksen oma isälinja sukuluetteloista huolimatta jää hämäräksi. Jeesuksen suhde perheeseensä on jännitteinen (Matt. 8:22; 12:46-50; Luuk. 12:53; Matt). Hän kuolee nuorena ja hän määrää ristiltä äidilleen huoltajan (Joh. 19:25-27).

Mariasta tulee Eevan uudistava vastinpari, uuden alun äiti. Tämä naisen aseman kannalta sekä tavaton huomionosoitus että taakka. Naisen suhde ihmisyyteen ja mieheen määrittyy äitiyden – ja toisaalta neitseyden kautta. Maria palvelee uskontunnustuksessa Jeesuksen ihmiseksi tuloa. Vuonna 431 Efesoksen kirkolliskokous määritteli Marian ’jumalan synnyttäjäksi’ (theotokos). Maria on otettu erityisesti katolisessa traditiossa ja kansanhurskaudessa Jumalan ydinperheen jäseneksi.

Jaa somessa: