Kulttuurit ja vaikutteet leviävät nopeasti. Etninen ruoka ja etnomusiikki ovat kädenulottuvilla. Joitakin uskontoja, tunnetuimpana juutalaisuus, kutsutaan etniseksi uskonnoksi. Arvelen etnisten tuotteiden, makujen ja palvelujen olevan in, mutta eri kansoja (ethnos) edustavat ihmiset eivät niinkään, siitä pitää huolen aika ajoin päätään nostava etnonationalismi.

’Ethnos’ tarkoittaa ihmisryhmää, heimoa, kansakuntaa, ja myös alentuvasti puhuttua valtakulttuurin ulkopuolisesta porukasta, barbaarikansoista. Lisäksi etnisyys, syntyperä, voi kertoa yhteiskunnallisesta asemasta.

Raamatun lehdillä ethnos on tuttu sana. Sillä tarkoitetaan usein yksinkertaisesti heimoa tai kansaa (1. Moos. 12:1). Abrahamista periytyvä kansa (ethos) saa tehtävän olla valona kaikille muille kansoille (ethnee, 1. Moos. 18:18; 21:8-13). Eksodus (2. Moos.) on kertomus Israelin kansan ryhmäytymisestä, sille luvatusta suuruudesta (ethnos mega) ja omasta maasta. Kansa saa identiteettinsä Jumala-suhteestaan, ja käskyistä, jotka sen on pidettävä ja jotka sitä siunaavat (5. Moos. 4:8).

Vanha testamentti kertoo paljon kansojen keskinäisistä taisteluista. Vastakkainasettelujen, vihollisuuksien ja kansojen välisten sotien ylle lankeaa kuitenkin myös näkyjä, joissa miekat taotaan auroiksi (Miik. 4:3; Jes. 2:4). Myös koko ihmissuku voi olla kansa (pan ethnos, Ap.t. 17:26). Kristittyjä nimitetään Jumalan kansaksi (1. Piet. 2:9-10).

Uudessa testamentissa ’ethnee’ on nimitys ei-juutalaistaustaisille ryhmille. ’Ethnee’ suomennetaan usein ’pakanoiksi’ (Matt. 5:47; 6:32; Luuk. 2:32; Gal. 2:15; 1. Ef. 4:17), jolloin siihen tahattomastikin tulee mukaan arvolataus. Pakanuuteen liitetään pimeys, moraalittomuus, alkeellisuus ja epäjumalanpalvelus. Pakana-nimitys osoittaa kristinuskon valtaulottuvuuden jäännettä kielessämme ja ehkä myös ajattelutottumuksissamme. Jeesus kohtasi aina ihmisen.

Jaa somessa: