Roomalaisessa kalenterissa maaliskuu aloitti vuoden. Täten joulukuu (engl. December) oli järjestyksessään 10. kuukausi. Kreikan kielessä ’deka’ tarkoittaa kymmentä. Matematiikan menestynein numerojärjestelmä – kymmenjärjestelmä – tunnettiin Egyptissä ja Mesopotamiassa jo noin 3000 eKr. Sanasta ’deka’ juontuu käyttösanoja, kuten dekaani, desimaali ja desilitra.

Kymmenjärjestelmä on jättänyt jälkensä Raamattuun. Aabraham tinkii Jumalan kanssa siitä, miten monta hurskasta Sodomasta täytyy löytyä, että Jumala jättäisi sen hävittämättä. Tinkiminen alkaa 50:stä ja päätyy vaiheittain 10:een (deka) hurskaaseen (1. Moos. 18). Egyptiä kohtasi kymmenen vitsausta ennen kuin Farao päästi israelilaiset lähtemään maastaan (1. Moos. 7-12).

Kymmenjärjestelmää sovelletaan myös johtamiseen. Kun Mooses oli uupumaisillaan työkuormansa alle, hänen appensa Jetro pyysi Moosesta delegoimaan tehtäviään. Hänen tuli asettaa kansalle päälliköt 1000, 100, 50 ja kymmenen ihmisen joukoille (2. Moos. 18:21-25, ks. myös Tuom. 20:10). Tutuin viittaus 10:een lienee ’dekalogi’ – 10 käskyä (2. Moos. 20; 5. Moos. 5).

Leeviläisen pappisheimon menot katettiin kymmenysverolla (dekadee, 1. Moos. 14:20; 4. Moos. 18:21; Hepr. 7). Evankelistat pitävät järjestelmää lähes rakenteellisen vääryyden mittana (Matt. 23:23; Luuk. 18:12).

Uudessa testamentissa on kertomuksia 10 morsiusneidosta (Matt. 25), naisen 10 hopearahasta (Luuk.15), 10 pitaalisesta (Luuk. 17), 10 palvelijasta ja heille uskotuista kultarahoista, sekä maininta Dekapolista, 10 kaupungin muodostamasta alueesta, missä Jeesuskin pistäytyi (Mark. 7:31).

Aabrahamin aloittama tinkiminen Jumalan kanssa (1. Moos. 18) päätyy Uudessa testamentissa siihen, että 10 hurskaan sijasta jo yksi oikeamielinen riittää pelastamaan koko maailman (Room. 5:18).

Jaa somessa: